Theater Créateur/Regisseur

Als (Levens) Theater Créateur/Regisseur zorg je ervoor dat de programma’s van Tenclub voldoen aan de bovenstaande criteria. Je probeert Theater te scheppen wat het Leven uitbeeldt, wat multidimensioneel is, verrassend, vernieuwend en alomvattend.

Het Levens Theater wat bij TenClub wordt gemaakt komt altijd voort uit menselijke fascinaties. Zodoende zijn er onderzoeksvraagstukken welke we door middel van kunst en cultuur uitdiepen. 

Als Créateur/Regisseur heb je de brede taak dat je het Theater in zijn geheel kan vormgeven, uitwerken, regisseren en (gedeeltelijk) kan produceren. Je werkt samen met de programmamaker en een creatief producent. Met name is jouw taak om de kunsten in de breedste zin des woords en de verhaallijn toe te voegen aan de programmering.

Je verdiept je in de onderzoeksthema’s, je werkt interactieve theater opzetten uit, script deze, zoekt hier alle mogelijke kunstenaars talenten bij, regisseert dit en regelt producties in, in samenwerking met de creatief producent.

Het is van belang te realiseren dat je veel vrijheid krijgt in het vormgeven van het LevensTheater, dat het hele kleine disruptieve programma’s zullen zijn, maar tevens volledige Theaterproducties. Tevens dat het concept LevensTheater vernieuwend is doordat het vele interactieve en gaming elementen gebruikt  om met de  bezoekers te interacteren en verrassingen te genereren.

In eerste instantie zullen veel producties plaatsvinden in de Mayer Manor aan de Nes 116, maar dit kan naar alle andere mogelijke locaties worden uitgebreid. 

Wat is het LevensTheater?

Het LevensTheater is een vorm van Theater welke het leven in zijn uitbundigheid en diversiteit uitbeeldt.  Het geeft een rijke, gelaagde, diepe, interactieve levensbeschouwing en wenst zodoende het leven na te bootsen, uit te lichten en erover te leren.Het zorgt dat de programma’s van TenClub waarin menselijke fascinaties worden onderzocht een veelheid van dimensies leert kennen. Zo worden thema’s in spel, voordracht, muziek, illusionisme, poëzie, dans en vele andere vormen uitgelicht. Het Levens Theater kent vier elementaire regels:

1. Het is niet helder wanneer en waar het theater begint en ophoudt. Tevens kan het zeer disruptief van aard zijn en niet direct onduidelijk zijn in zijn bedoeling.

2. Het Theater mengt en gebruikt alle mogelijke kunstvormen. Er is geen enkele kunstvorm uitgesloten van deelname.

3. Het Theater en deelnemers zijn immersief en interactief van aard. Kortom deelnemers, makers en participanten vloeien samen.

4. Het Theater volgt een verhaal of storyline of onderzoeksvraagstuk. Het heeft een intentie tot verdieping, blootleggen, en/of verheldering.

Taken

 • LevensTheater goed definiëren en introduceren zoals bedoeld binnen TenClub
 • Alle onderzoeksprogramma’s, waar gevraagd, van TenClub met Theater, interactie/immersiviteit en  kunstzinnigheid verrijken.
 • Het uitwerken van programma’s in Theater scripts, met verhaallijnen, plots, deelnemers/acteurs/participanten, attributen, etc
 • Het vinden van de juiste kunstenaars/artiesten/acteurs te vormgeving van het LevensTheater.
 • Het inregelen van producties in samenspraak met de Creatief Producent en Programmamaker.
 • Het regisseren en begeleiden van de producties.
 • Het helder opvolgen van de resultaten van de Theateropvoering. Wat is het effect geweest, wat is er geleerd, welke toevoegingen hebben we kunnen maken/doen.

Details

Kwaliteiten en vaardigheden

 • Nieuwsgierig en open van geest zijn ivm TenClub en diens missie
 • Georganiseerd, strak, overzichtelijk en projectmatig kunnen werken
 • Theater, Festival, Opera, Dans, of Film ervaring hebben in creatie/regie/productie.
 • Creatief, Visueel, Interactief, kunnen denken en verzinnen. En dit kunnen omzetten in scripts, verhaallijnen en daadwerkelijke producties.
 • Goed kunnen omgaan met stress, zelfstandig kunnen opereren en pro actief
 • Goed kunnen regelen, contact zoeken en verhelderen
 • Een groot artistiek netwerk hebben van muzikanten, theatermakers, academici kunnen onderhouden
 • Een creatief idee kunnen vertalen naar een productie
 • Communicatief sterk zijn, zowel mondeling als schriftelijk

Interesse?

 • Wij zijn per direct op zoek naar een Creative Producer die het merk Tenclub gaat uitdragen.Het gaat om een fulltime functie.
 • Mail je CV en motivatie naar: work@tenclub.nl
PM-icon
homo sum humani nihil a me alienum puto