29th April 2024

An introduction to TenClub’s Clubhouse of Fascination 

Event details

Nederlands

Kom vanavond kennismaken met ons nieuwe programma Clubhouse of Fascination, dat gepresenteerd zal worden door theaterregisseur Gerben Tuin, die het opstarten van de serie zal begeleiden.

Gerben gaat ons inspireren in een proces dat centraal staat in alles wat we doen bij TenClub: het ontdekken en onderzoeken van onze fascinaties om ze uiteindelijk op een theatrale manier te presenteren en uit te drukken. Kijk uit naar een avond die gaat over verbinding, persoonlijke verhalen en dynamische co-creatie.

Clubhouse of Fascination zal in het teken gaan staan van kaleidoscopische, verdiepende en extatische ervaringen waarin plek is voor bijna alles: verlies jezelf in diepe gesprekken met een glas wijn bij de open haard, onderzoek wat het betekent om mens te zijn en leer hoe je uitdrukking kunt geven aan je creativiteit. Clubhouse of Fascination heeft alles in zich wat TenClub uniek maakt en we kunnen niet wachten om samen eindeloos waardevolle elementen te blijven toevoegen aan dit eindeloos groeiende cluster van fascinaties. 

We kijken uit naar je komst op maandag 29 april en noteer ook alvast de eerste afleveringen van Clubhouse of Fascination in je agenda: die zullen plaatsvinden op 19 juni en 3 juli. 

Dit programma zal zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.

English

Please join us on Monday April 29th, when we will introduce our plans for our upcoming Clubhouse of Fascination concept. The evening will be presented by theatre director Gerben Tuin, who will guide us through the initial phase of starting up this brand new string ofl programming.

Gerben will guide us in a process that is central to everything we do at TenClub: discovering and investigating our fascinations in order to finally present and express them in a theatrical way. Look forward to an evening that is about connection, personal stories and creativity.

Starting this spring, we will regularly reserve Wednesday nights for a kaleidoscopic, life enhancing and celebrative experience with a place for nearly everything: enjoy deep conversations over a glass of wine by the fireplace, research what it is to be human and learn how to express yourself artistically. Clubhouse of Fascination entails everything that makes TenClub so very dear to us and we can’t wait to collectively lose ourselves in creating this immersive factory of fascinations. 

We look forward to seeing you on Monday April 29th and make sure to also mark your calendars for the first episodes of Clubhouse of Fascination on June 19th and July 3rd. 

This program will be in both Dutch and English.

Get tickets

This is a members only event.
Please login as a member to get tickets.

This is a members only event. Please login as a member to get tickets.

The program

Doors open: 19:00 hrs
Start program: 20:00 hrs

Date

29th April 2024

Location

Nes 120, Amsterdam

Time

20:
00
– 23:
00

Related Events