5th January 2023

House of Bach ~ Sweet Suites

Event details

ZES MAAL CELLO SUITE VAN J.S. BACH

HOUSE OF CLASSICAL MUSIC ~ TENCLUB AMSTERDAM

5 JANUARI 2023

Als het gaat om volstrekt unieke belevingen en ontmoetingen, dan ben je bij TenClub Amsterdam aan het juiste adres. Opnieuw presenteert TenClub Amsterdam een special event, waarbij alles in het teken van mensen raken staat. De verbinding tussen topmusici, hun onvervangbare instrumenten en – klassieke – muziek wordt ditmaal op een wel heel bijzondere manier vormgegeven én van de hoogst mogelijk kwalitatieve inhoud voorzien.
6 cellisten, 6 Cello suites, 6 TenClub kamers
In zes kamers van TenClub treffen we de allerbeste cellisten die ieder één van de zes cello suites van Bach gaan uitvoeren. House of Classical Music biedt gasten die alle kamers bezoeken daarmee de complete cellosuites, echter steeds uitgevoerd door een andere topcellist op steeds een hoogst bijzonder instrument.
De 6 cellosuites van J.S. Bach worden uitgevoerd door Albert Brüggen, Lucia Swarts, Josephine van Lier, Anne-Linde Visser, Reinier Wink en Isaac Lottman.
Bezoek alle kamers en beleef iedere suite, ieder instrument (w.o. de barokcello, de piccolo cello en de moderne cello) en iedere solist optimaal.
Er is vanzelfsprekend voor dit unieke zesconcerten-evenement slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Als je dit niet wilt missen – en dat lijkt ons nogal terecht – is het verstandig snel kaarten te bemachtigen.

Aanvullende informatie over de artiesten:
Albert Brüggen – beroeps barokcellist, verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.
Lucia Swarts – beroeps barokcelliste, verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Josephine van Lier – beroeps celliste. Heeft in Canada een groot festival voor oude muziek opgezet en is in het bezit van een prachtige oude, nog in originele staat verkerende barokcello (ca. 1725). Anne-Linde Visser – beroeps celliste. Afgestudeerd met een 10 aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag met de 6e suite – op piccolo. Zij bespeelt ook nu een prachtige piccolo cello.
Reinier Wink – dit jonge talent (18) studeert momenteel aan Juilliard, NYC. Reinier bespeelt een Pieter Rombouts barokcello uit 1705.
Isaac Lottman begon cello te spelen toen hij 2 jaar oud was. Momenteel zit hij in zijn tweede bachelorjaar in Amsterdam. Verdiende een 2e plaats tijdens het concours van de Cello Biennale 2022.

SIX TIMES CELLO SUITE BY J.S. BACH

HOUSE OF CLASSICAL MUSIC ~ TENCLUB AMSTERDAM

5 JANUARY 2023

When it comes to completely unique experiences and encounters, TenClub Amsterdam is the place to be. Once again, TenClub Amsterdam presents a special event where everything revolves around moving people. This time, the connection between top musicians, their irreplaceable instruments and classical music will be designed in a very special way and provided with the highest possible quality content.
6 cellists, 6 Cello suites, 6 TenClub rooms
In six TenClub rooms, we meet the very best cellists who will each perform one of Bach’s six cello suites. House of Classical Music thus offers guests who visit all rooms the complete cello suites, but each time performed by a different top cellist on a highly special instrument.
The 6 cello suites by J.S. Bach will be performed by Albert Brüggen, Lucia Swarts, Josephine van Lier, Anne-Linde Visser, Reinier Wink and Isaac Lottman.
Visit all the rooms and experience each suite, each instrument (including the baroque cello, the piccolo cello and the modern cello) and each soloist to the fullest.
Naturally, only a limited number of tickets are available for this unique six-concert event. If you don’t want to miss this – and we think this is rather appropriate – it is wise to get tickets quickly. Once sold out, there is no waiting list.

Additional information on the performers:
Albert Brüggen – professional baroque cellist, affiliated with the Conservatorium van Amsterdam.
Lucia Swarts – professional baroque cellist, affiliated with the Royal Conservatory of The Hague.
Josephine van Lier – professional cellist. Set up a major early music festival in Canada and owns a beautiful old baroque cello still in its original condition (c. 1725).
Anne-Linde Visser – professional cellist. Graduated with a 10 from the Royal Conservatory in The Hague with the 6th suite – on piccolo. She also now plays a beautiful piccolo cello.
Reinier Wink – this young talent (18) is currently studying at Juilliard, NYC. Reinier plays a Pieter Rombouts baroque cello from 1705.
Isaac Lottman started playing the cello when he was 2 years old. He is currently in his second bachelor year in Amsterdam. Earned 2nd place at the 2022 Cello Biennale competition.

Tickets available now.
Tickets € 35 and for Curious € 25

Get tickets

This is a members only event.
Please login as a member to get tickets.

This is a members only event. Please login as a member to get tickets.

The program

Doors open: 19:00 hrs
Start program: 20:00 hrs
End of concerts: 23:30 hrs

Date

5th January 2023

Location

Nes 116, Amsterdam

Time

19:
00
– 23:
30

Related Events