7th December 2023

The Érard Grand Piano Series: Daria van den Bercken

Event details

The Érard Grand Piano Series: Daria van den Bercken’s ‘Human: Nature, An Imaginary Suite’

Episode 3 ~ Season 2

About the Érard Grand Piano Series

TenClub invites master pianists who specialise in historical pianos to curate their own program for the Érard Grand Piano Series and to perform their music of choice in the unique and intimate atmosphere of our fin-de-siècle salon at Nes 120. Internationally acclaimed pianists such as Artem Belogurov, Vivianne Cheng and Ksenia Kouzmenko have performed during the first season, which started in the fall of 2022 and ended last June. We are very excited to present a brand new season with rarely or never before heard programs by Henry Kelder, Martin Oei, Daria van den Bercken, Nicolas van Poucke, Klára Würtz, Evelina Vorontsova and Bart van Oort, all of whom have created a program specifically for TenClub’s very own 1892 Érard Grand piano. 

TenClub wouldn’t be TenClub if we wouldn’t always start with a poetic introduction to the program. 

Curious, music minded people of Amsterdam and beyond, we are looking forward to enjoying an entirely new string of Érard Grand Piano concerts with you in ‘23/’24!

Also look out for the new Érard Student Series, starting this season. These concerts will be given by conservatory students and will take place in the building next to the Mayer Manor, at Nes 120.

About the Érard
The sound of this 1892 Érard at TenClub, restored with great precision and love, is original and unparalleled. The music as Henry Kelder will play it on the Érard is as the composers once intended it to be played. After all, not only were the ‘timeless’ pieces created on the instrument, but all the greats of classical music actually also played on an Érard grand piano: Chopin, Mendelssohn, Verdi, Liszt, Ravel, Fauré, Wagner, Debussy and Diepenbrock, to name but a few.

About Daria van den Bercken 

In recent years, pianist Daria van den Bercken has become a much sought-after soloist at home and abroad. She studied at the Indiana University Jacobs School of Music and at the Conservatory of Amsterdam under the supervision of Mila Baslawskaja and Naum Grubert. In 2006 and 2008, she won the Dutch Classical Talent Award and in 2012 the prestigious Amsterdam Art Prize. Daria plays the entire spectrum of the piano repertoire, as a soloist in international concert halls, at major festivals and in the field of chamber music. Her passion is to reach and entice as many people as possible; both classical music lovers and new audiences. In 2016, she founded the Keys to Music Foundation through which she reaches new audiences for classical music through artistic and educational projects. The latest project is the Piano Biennale, an international festival in the Netherlands whose second edition took place in Arnhem and Nijmegen in April 2023. It is the first piano festival worldwide in which various art forms collaborate in unique productions with the piano at its core.

About Daria van den Bercken’s program ‘Human: Nature, An Imaginary Suite’

Nature has long been a great source of inspiration for artists; from painters to composers. Through their eyes we see and experience nature in a deeply human and sometimes precisely allegorical way. And that is valuable, because over the years the process of urbanisation has drifted us further and further away from nature. The artistic imagination possesses the power to bring us closer to earth again. This concert is about how nature has inspired composers and it is woven together as a continuous suite, concluding with ‘Vallée d’Obermann’. This piece is the ultimate tone poem in which the main character Obermann asks himself “What do I expect from nature?”.

The full program: 

 

 1. Schubert (1797-1828)

Impromptu D899 nr 1 in c-minor

 1. Rachmaninov (1873-1943)
    

Lilacs op. 25 nr.1

 1. Debussy (1862-1918)

Feuilles Mortes – nr. 2 from Préludes book 2


 1. Liszt (1811-1886)
    

Concertetude “Waldesrauschen”

 1. Debussy

Bruyeres – nr.5 from Préludes book 2
         

Reflets dans l’eau – nr.1 uit Images, Premier Livre 1. Couperin (1668-1733)

Les Lys Naissans – 13e Ordre, 3e livre
    

Les Roseaux – 13e Ordre, 3e livre

F.Liszt

Sonnetto 123 del Petrarca 123

Vallée d’Obermann

 

Tickets are available now.

Tickets: €35,00. Tickets for the Curious are included in the membership (please reserve your ticket by using the buy ticket button).

Over de Érard Grand Piano Serie

Voor de Érard Grand Piano Series nodigen we meesterpianisten uit die gespecialiseerd zijn in het bespelen historische piano’s om hun eigen programma samen te stellen en die muziek zelf uit te voeren in de unieke en intieme sfeer van onze fin-de-siècle salon aan Nes 120. Internationaal gerenommeerde pianisten zoals Artem Belogurov, Vivianne Cheng en Ksenia Kouzmenko hebben opgetreden tijdens het eerste seizoen, dat begon in de herfst van 2022 en eindigde in juni van dit jaar. Met trots presenteren we het seizoen ‘23/’24 met zelden of nooit eerder gehoorde programma’s van Henry Kelder, Martin Oei, Daria van den Bercken, Nicolas van Poucke, Klára Würtz, Evelina Vorontsova en Bart van Oort, die allemaal een programma hebben gemaakt speciaal voor TenClub’s eigen 1892 Érard Grand piano.

TenClub zou TenClub niet zijn als we het programma niet altijd zouden beginnen met korte poëtische introductie van het programma. 

Nieuwsgierige en muziekminnende Amsterdammers, we kijken ernaar uit om in ’23/’24 met jullie te genieten van een geheel nieuwe reeks Érard Grand Piano concerten!

Kijk ook uit naar de nieuwe Érard Student Series die dit seizoen van start gaat. Deze concerten worden gegeven door conservatoriumstudenten en vinden plaats in het pand naast de Mayer Manor, op Nes 120.

Over de Érard

De klank van deze met grote precisie en liefde gerestaureerde Érard uit 1892 van TenClub is origineel en ongeëvenaard. De muziek zoals Klára Würtz die uit de Érard zal laten klinken, is zoals de componisten het ooit bedoeld hebben. De ‘tijdloze’ stukken zijn per slot van rekening niet alleen op een dergelijk instrument ontstaan, maar alle groten der klassieke muziek speelden op een Érard-vleugel: Chopin, Mendelssohn, Verdi, Liszt, Ravel, Fauré, Wagner, Debussy en Diepenbrock, om er maar een paar te noemen.

Over Daria van den Bercken 

Pianiste Daria van den Bercken is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot veelgevraagd soliste in binnen- en buitenland. Ze studeerde aan de Indiana University Jacobs School of Music en aan het Conservatorium van Amsterdam bij Mila Baslawskaja en Naum Grubert. In 2006 en 2008 won ze onder anderen de Dutch Classical Talent Award en in 2012 de prestigieuze Amsterdamse Kunstprijs. Daria bespeelt het hele spectrum van het pianorepertoire, als soliste in internationale concertzalen, op grote festivals en in de wereld van de kamermuziek. Het is haar passie om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te verleiden; zowel klassieke muziekliefhebbers als nieuw publiek. In 2016 richtte ze de Keys to Music Foundation op waarmee ze via artistieke en educatieve projecten een nieuw publiek voor klassieke muziek bereikt. Het nieuwste project is de Piano Biënnale, een internationaal festival in Nederland waarvan de tweede editie in april 2023 in Arnhem en Nijmegen plaatsvond. Het is wereldwijd het eerste pianofestival waarin verschillende kunstvormen samenwerken in unieke producties met de piano als kern.

Over Daria van den Bercken’s programma ‘Human: Nature, An Imaginary Suite’

De natuur is al heel lang een grote inspiratiebron voor kunstenaars; van schilders tot componisten. Door hun ogen zien en ervaren we de natuur op een diep-menselijke en soms ook juist allegorische manier. En dat is waardevol, want door de jaren heen zijn we in onze verstedelijking steeds verder weggedreven van de natuur. De artistieke verbeelding bezit de kracht ons weer dichterbij de aarde te brengen. Dit concert gaat over hoe de natuur componisten inspireerde en het is in elkaar verweven als een doorlopende suite met als afsluiting ‘Vallée d’Obermann’. Dit stuk is het ultieme toongedicht waarin de hoofdpersoon Obermann zich afvraagt “Wat verwacht ik van de natuur?”.

Het volledige programma:

 1. Schubert (1797-1828)

Impromptu D899 nr 1 in c-klein

 1. Rachmaninov (1873-1943)
    

Lilacs op. 25 nr.1

 1. Debussy (1862-1918)

Feuilles Mortes – nr. 2 uit Préludes boek 2


 1. Liszt (1811-1886)
    

Concertetude “Waldesrauschen”

 1. Debussy

Bruyeres – nr.5 uit Préludes boek 2          

Reflets dans l’eau – nr.1 uit Images, Premier Livre 1. Couperin (1668-1733)

Les Lys Naissans – 13e Ordre, 3e livre
    

Les Roseaux – 13e Ordre, 3e livre

F.Liszt

Sonnetto 123 del Petrarca 123

Vallée d’Obermann

 

Tickets zijn nu verkrijgbaar.

Tickets: €35,00. Tickets voor onze Curious zijn inbegrepen in het lidmaatschap (reserveer svp wel je ticket met de buy ticket button).

Get tickets

In stock

In stock

The program

Doors open: 19:00 hrs
Start program: 20:00 hrs
End of concert: 22:00 hrs

Date

7th December 2023

Location

Nes 116, Amsterdam

Time

19:
00
– 23:
00

Related Events

Curious for more?

Peek behind the curtain, receive our newsletter.